۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

کتاب "هله"


کتاب "هله" تألیف محمدجعفر مصفا


کتاب "هله" دارای 9 فصل است. فایل‌های صوتی تمامی فصول این کتاب در حال حاضر برای دانلود آماده است.

این کتاب توسط آقای مهدی احمدی قرائت شده است و بدینوسیله از ایشان قدردانی و تشکر می‌گردد.

با دانلود فایل‌های mp3 می‌توانید در هر دستگاه پخش‌کننده mp3 آنها را گوش کنید.

برای خواندن اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب، به بخش تألیف وب‌سایت محمدجعفر مصفا مراجعه نمایید.


متن پشت جلد این کتاب:

   در "هستي" ما خشم و نفرت مانند سيلي عظيم خودش عامل حركت و ارضاي خودش است؛ حال آنكه "حسنات" شيوه‌هايي است نمايشي، دفاعي و تاكتيكي كه انسان به ‎حكم ضرورت انطباق در يك رابطه‌‎ي ناهنجار و پرآزار، خود را در پناه حرمت و تقدس آنها قرار داده است. ما با شوق و رغبت خشم مي‌‎ورزيم و با اكراه و بي‌‎ميلي،‌ مهر. اگر به ‎روابط توجه كنيم مي‌‎بينيم افراد با صفات نيك فقط بازي مي‎‌كنند؛ در رابطه‌‎ي با آنها جدي نيستند؛ تا آنجا كه توجيه پيدا كنند و راه‌دست‎شان باشد از عمل به ‎آنها اجتناب مي‎‌ورزند و موضوع را به‎ ادا و وانمود برگزار مي‌‎كنند. نشان واضح اين امر چهره‌‎ي كريه، پرخشم و ناهنجار زندگي و روابط آدميان است.


برای دانلود فایل‌های صوتی این کتاب، از یکی از دو روش زیر استفاده نمایید:برای معرفی این کتاب صوتی به دوستانتان، بر روی علامت پاکت نامه در زیر، کلیک نمایید.